Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026

19/03/2021

Chiều ngày 19/3/2021, tại Hội trường khối đoàn thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Hội nghị có 50 đại biểu đại diện các cơ quan giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Bà Bùi Thị Thủy - UVBTV Huyện ủy, chủ tịch UBMTTQ huyện, PCT Ủy ban bầu cử huyện Chủ trì Hội nghị

Chủ trì hội nghị bà: Bùi Thị Thủy - UVBTV Huyện ủy, chủ tịch UBMTTQ huyện, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; bà Vũ Thị Thu Hòa -UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã. phường, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Bùi Thị Thủy, UVBTV Huyện ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện trình bày kế hoạch số 04/KH-MTTQ-BTT ngày 19/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu  HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026, thời gian tổ chức hội nghị Từ ngày 21 tháng 3 năm 2021 đến ngày 13 tháng 4 năm 2021 theo quy định tại Điều 45 và Điều 55 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Điều 2, Chương I, Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày11/01/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến đối với ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức tại thôn, làng, bản, buôn, khu phố (sau khi gọi chung là thôn, khu dân cư) nơi người ứng cử thường trú và tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị tại thôn,tổ dân phố nơi người ứng cử đang sinh sống. Trường hợp người ứng cử cư trú tại khu chung cư, khu đô thị chưa có tổ dân phố thì tổ chức hội nghị cử tri tại khu chung cư hoặc khu đô thi nơi người đó sinh sống để lấy ý kiến đối với người ứng cử. Hội nghị thống nhất triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu  HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo tiến độ và thông tin báo cáo theo qui định. Đồng chí Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức có người ứng cử đại biểu HĐND huyện phối hợp với MTTQ huyện, xã, phường, thị trấn để tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử và ý kiến cử tri nơi công tác với người tự ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao ./.

 BBT - Cổng TTGTĐT Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: