Huyện đoàn Tam Dương tổ chức "Học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh"

19/03/2021

Sáng ngày 18/3/2021, Huyện đoàn Tam Dương phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức Hội nghị học tập tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày bác ra đi tìm đường cứu nước, 85 Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam và chuyên đề "Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho 120 học viên là Bí thư chi đoàn các xã, thị trấn, các trường THPT và Trung tâm giáo dục NN&GDTX trên địa bàn huyện.

Trong buổi học, các học viên được nghiên cứu, tìm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những tài liệu, sách báo về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tìm ra con đường cứu nước của Người; về vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Thông qua Hội nghị giúp cho các cán bộ Đoàn thành phố nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên thanh niên và nhận thức rõ về ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đồng thời góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là cơ hội nâng cao chất lượng báo cáo viên của Đoàn, nâng cao kỹ năng truyền đạt, tăng cường các giải pháp nâng cao vai trò đại diện quyền và lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, có biện pháp định hướng văn hóa chuẩn mực cho đoàn viên thanh niên, nhất là độ tuổi thanh thiếu nhi, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin: Ban biên tập Cổng TTGTĐT Tam Dương
 

Các tin đã đưa ngày: