Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

17/03/2021

Ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Thị Thuỷ, Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị hiệp thương lần 2, đồng chí Chủ trì hội nghị báo cáo tình hình giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV của các cơ quan tổ chức, đơn vị và các xã, thị trấn; Trình bày về tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và kết quả điều chỉnh của HĐND huyện về cơ cấu, số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến; Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử.

Theo đó Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử, các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử.

Căn cứ kết quả hiệp thương, Hội nghị nhất trí lập danh sách 64 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021. Thành phần: khối Đảng của huyện 17 người, khối chính quyền huyện 29 người, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện 9 người, các xã, thị trấn 9 người. Cơ cấu Đại biểu: nữ 33/64 = 51,6%, đại biểu trẻ tuổi 28/64 = 43,8%, đại biểu ngoài Đảng 8/64 = 12,5%, đại biểu Tôn giáo 01/64 = 1,56%, đại biểu người dân tộc: 04/64 = 6,25%./.

                                                                              Tin: Lê Văn Hoá

                                                                              Ảnh: Lê Cường

 

Các tin đã đưa ngày: