Ủy ban bầu cử huyện Tam Dương tổ chức họp triển khai một số nội dung công tác bầu cử

10/03/2021

Chiều ngày 09/3/2021, Ủy ban bầu cử Huyện tổ chức họp triển khai một số nội dung công tác bầu cử. Đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Phùng Mạnh Thắng - PBT, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện. Thời gian qua, Ủy ban bầu cử huyện bám sát vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, BCĐ bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước, đảm bảo đúng quy trình, thời gian, tiến độ quy định.  Ủy ban bầu cử huyện đã thành lập các tiểu ban và các tổ giúp việc ủy ban bầu cử huyện. Ủy ban MTTQ VN huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, biểu quyết nhất trí về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu để bầu cử đại biểu HĐND Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm bảo theo luật định.

Theo dự kiến huyện  sẽ thành lập các đơn vị bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, số lượng người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa IV là 32 người. Cấp xã: Đến ngày 04/3/2021, UBBC các xã, thị trấn đã ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, cấp xã có 102 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là: 340 đại biểu.  Với cơ cấu như vậy, đảm bảo đúng theo quy định của luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Tại hội nghị đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến vào việc kiện toàn, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban và tổ giúp việc bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chi Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện  nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của mỗi địa phương. Vì vậy quá trình triển khai thực hiện cần bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, các thành viên ủy ban bầu cử, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các tiểu ban và các tổ giúp việc bầu cử, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn. Cùng với đó, xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 có thể xảy ra trước, trong và sau bầu cử và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện.

BBT Cổng TTGTĐT Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: