Tam Dương: 65 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 5 năm liên tục và 44 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa 2 năm liên tục

11/03/2021

Trong những năm qua, huyện Tam Dương luôn triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào đã tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, làm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đ/c Lê Xuân Bình - UVBTV, PCT UBND huyện trao giấy khen cho các thôn, TDP đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 5 năm liên tục

Cùng với chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, các nội dung về xây dựng làng, thôn, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được các địa phương và các cấp, các ngành quan tâm, thực hiện … qua đó tác động tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Đ/c Bùi Thị Thủy - UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện trao giấy khen cho hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 5 năm liên tục

Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND huyện Tam Dương đã ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND, ngày 08/3/2021 công nhận 65 thôn, tổ dân phố của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 5 năm liên tục (giai đoạn 2016-2020) và công nhận 44 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp văn hóa” 2 năm liên tục (2019, 2020).

Lê Hường

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: