Tỷ lệ hộ nghèo huyện Tam Dương giảm còn 0,68% cuối năm 2020

10/03/2021

Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Tam Dương, đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống còn 0,68%, đứng thứ 3 toàn tỉnh về tỷ lệ hộ nghèo thấp.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, huyện Tam Dương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có trên 4.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới  thoát nghèo được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế và các chương trình nước sạch nông thôn, hỗ trợ nhà ở, hỗ  trợ điện thắp sáng, vay vốn học sinh sinh viên… thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với tổng số tiền 177,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, huyện còn phối hợp với các ngành chức năng mở các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, làm trang trại; tổ chức tham quan, học tập các mô hình kinh tế có hiệu quả cho bà con nông dân; tuyên truyền, tư vấn giải quyết việc làm, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động. Từ năm 2016-2020, toàn huyện đã giải quyết việc làm mới cho 16.349 lao động, trong đó có lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin. Đến nay, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định. Hằng năm, huyện tổ chức vận động xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo”, đến nay đã có 99 hộ nghèo được hỗ trợ xây sửa, nhà với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng từ nguồn quỹ này.

Hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, Tam Dương còn chú trọng vận động, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, vốn là thế mạnh của địa phương; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hình thành các trang trại, gia trại chăn nuôi, tổng hợp, các vùng trồng trọt, sản xuất rau, củ,quả theo hướng hàng hóa mang lại thu nhập cao cho người dân. Đồng thời, chú trọng phát triển công nghiệp, thu hút các công ty, doanh nghiệp vào địa phương để tạo cơ hội việc làm cho người lao động, người nghèo trên địa bàn huyện. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm mạnh, từ 3,81% năm 2016 xuống còn 0,68% vào cuối năm 2020.

Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,65% vào năm 2021 và tăng tỷ lệ hộ khá, giàu, huyện Tam Dương tiếp tục tăng cường huy động các nguồn lực trợ giúp cho hộ nghèo; vận động, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động tại các khu công nghiệp trong tỉnh nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương, chú trọng đến lao động nghèo, người có thu nhập thấp trên địa bàn huyện.

Hồng Yến- Cổng TTGTĐT VP

Các tin đã đưa ngày: