Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương

19/11/2019

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: