Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương (19/11/2019)

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Tam Dương

KH tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2019 (19/11/2019)

KH tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện năm 2019
Các tin đã đưa ngày: