Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về việc thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

02/03/2020

Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về việc thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang