Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong ...

19/11/2019

Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong ...

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang