Quyết định số 2268/QĐ-CT ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Dương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

31/08/2021

Quyết định số 2268/QĐ-CT ngày 18/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Dương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: