Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

19/11/2019

Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang