Quyết định số 2399/QĐ-CT ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19

31/08/2021

Quyết định số 2399/QĐ-CT ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid -19

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: