Quyết định số 1375/QĐ-CT ngày 31/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lẫm lỗi tại địa bàn dân cư

31/05/2021

Quyết định số 1375/QĐ-CT ngày 31/05/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lẫm lỗi tại địa bàn dân cư

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: