Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

31/12/2020

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang