Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Chính phủ

19/11/2019

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Chính phủ

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang