Quyết định số 2434/QĐ-CT ngày 29/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

16/10/2020

Quyết định số 2434/QĐ-CT ngày 29/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang