Quyết định số 2290/QĐ-CT ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

16/09/2020

Quyết định số 2290/QĐ-CT ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang