Quyết định số 2080/QĐ-CT ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...

17/08/2020

Quyết định số 2080/QĐ-CT ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang