Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

08/07/2020

Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang