Quyết định số 530/QĐ-CT (16/03/2021)

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc huyện Tam Dương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020

Quyết định số 2899/QĐ-CT ngày 24/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (27/11/2020)

Quyết định số 2899/QĐ-CT ngày 24/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Các tin đã đưa ngày: