TB V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 21 thửa đất tại khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồng Vân Tập, thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương

15/07/2020

TB V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 21 thửa đất tại khu đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại Đồng Vân Tập, thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: