BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Tam Dương

12/07/2021

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: