BC kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khoá III

02/12/2019

BC kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khoá III

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang