BC kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2020 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của huyện Tam Dương

09/07/2020

BC kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2020 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của huyện Tam Dương

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: