BC sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

19/06/2020

BC sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: