BC kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

24/03/2020

BC kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang