BÁO CÁO KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019; NHIỆM VỤ NĂM 2020 (24/03/2020)

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019; NHIỆM VỤ NĂM 2020

BC kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (24/03/2020)

BC kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020 (24/03/2020)

BC kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020

BC kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (16/01/2020)

BC kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

BC kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 (02/01/2020)

BC kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Các tin đã đưa ngày: