Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương, tháng 10 năm 2021

03/10/2021

     Sáng ngày 01/10/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị tháng 10 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí UV BTV Huyện ủy; đại diện các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; một số lãnh đạo phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

     Hội nghị nhằm đánh giá tình hình và đưa ra những chỉ đạo kịp thời cho công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn; kết quả phát triển kinh tế xã hội, tình hình QP-AN 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

      Đối với lĩnh vực ngành có:

      Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021;

      Báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021;

      Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, tình hình tiếp công dân, giải quyết KNTC và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm;

      Báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường GPMB các công trình, dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư;

      Báo cáo tiến độ, kết quả triển khai các công trình, dự án quan trọng của huyện, của xã trong kế hoạch đầu tư công phải hoàn thành từ nay đến năm 2023 ( 9 dự án theo báo cáo 428/BC-UBND ngày 30/8/2021 của UBND huyện);

    Báo cáo thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lẫn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện;

     Báo cáo dự thảo Nghị quyết chuyên đề của BTV Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện;

     Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do BTV Huyện ủy giao năm 2021 tại Quyết định số 298-QĐ/H, ngày 04/02/2021 của BTV Huyện ủy.

     Một số báo cáo báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do BTV Huyện ủy giao năm 2021 tại Quyết định số 298-QĐ/H, ngày 04/02/2021 của BTV Huyện ủy do UB MTTQ Việt Nam, các ban xây dựng đảng; Công an, BCH QS huyện báo cáo.

     Một số nội dung báo cáo của Văn phòng, UB Kiểm tra, Ban Tổ chức Huyện ủy.

     Về tình hình và công tác phòng chống dịnh Covid-19, tính từ ngày 22/6/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Tam Dương có 25 trường hợp F0; số trường hợp đã điều trị khỏi bệnh là 23; số trường hợp tử vong là 02. Từ ngày 06/8/2021 đến nay chưa có cá phát sinh  dương tính với SARS-CoV-2.

     Hiện có 32 trường hợp từ vùng dịch về đang thực hiện cách ly. Huyện đã chuẩn bị khu vục cách ly y tế tập trung với tổng số 1.026 giường; cơ sở điều trị Covid-19 của huyện có tổng số 190 giường.

     Về tiêm phòng Covid-19, đến nay đã tiêm được cho 15.267 người, trong đó mũi 1 là 10.477 và đủ 2 mũi là 4.790 người.

     Tại cơ sở, chúng ta có 139 Tổ Covid cộng đồng với 1.030 thành viên; có 1.057 Tổ liên gia tự quản với tổng số 35.034 thành viên.

      Thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế - hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì ở mức ổn định; các kế hoạch chuyên ngành được triển khai; Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được phân khai nguồn vốn cho các dự án có đủ thủ tục về đầu tư XDCB. Các dự án chuyển tiếp được thi công theo tiến độ được duyệt; SX nông nghiệp ổn định, năng xuất lúa đạt cao; chăn nuôi tăng trưởng nhanh về gia cầm. Dịch vụ đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì và phát triển. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

     Công tác quản lý đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, phân bổ đủ nguồn vốn theo quy định trong đó trọng tâm là các công trình giáo dục, công trình xây dựng NTM.

      Công tác xây dựng NTM được Huyện ủy chỉ đạo quyết liệt, UBND huyện tích cực triển khai thực hiện, nguồn vốn được phân bổ kịp thời.

       Bên cạnh những những kết quả đã đạt được cũng còn một số tồn tại hạn chế cần được khắc phục, nhất là ảnh hưởng do đại dịch Covid-9 đến tất cả các mặt đời sống kinh tế - xã hội. Các ngành sản xuất, sản phẩm trên địa bàn huyện chưa đa dạng phong phú, chưa thực sự gắn với thị trường tiêu thụ; hiệu quả sản xuất nói chung của các ngành còn chưa cao. Ngành công nghiệp tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm trước; phát triển chưa bền vững, thu hút vốn đầu tư còn thấp.

     Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản còn nhiều khó khăn, tồn tại; việc rà soát, lập phương án xử lý vi phạm, giải quyết tồn tại; việc giao đất, cấp GCN QSD đất ở các xã còn chậm.

      Một số xã còn phát sinh những vi phạm mới về đất đai như: tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất; khai thác đất trái phép; xây dựng, tạo lập công trình trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp…

       Tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông của người dân còn diễn ra. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị còn hạn chế.

       Công tác bồi thường, GPMB cho các dự án phát triển kinh tế đã có nhiều chuyển biến song vẫn còn chậm và kéo dài. Tiến độ giải ngân, đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2021 đối với các dự án có nguồn vốn kéo dài còn thấp.

      Về Chương trình xây dựng NTM còn hạn chế về công tác tuyên truyền vận động người dân; hoạt động của BCĐ cấp xã chưa thường xuyên, sâu sát. Nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM còn hạn hẹp. Còn nhiều mô hình sản xuất phát triển chưa bền vững, chưa thu hút được các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp…

      Tại hội nghị, các đồng chí UV BTV Huyện ủy đã phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp công tác cho từng lĩnh vực, từ công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đến công tác phòng chống dịch bệnh, công tác đảm vảo QP-AN và phát triển kinh tế - xã hội.

       Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyên Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay phải được đặt lên hàng đầu. Các cấp các ngành phải chỉ đạo quyết liệt, không lơ là, mất cảnh giác, giữ cho được “vùng xanh” từ xã đến huyện, góp phần giữ cho cả Tỉnh là “vùng xanh” để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

       Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn cần tập trung rà soát chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã ký kết với BTV Huyện ủy hoàn thành trong năm 2021, đặc biệt những những chỉ tiêu đến nay còn chậm như GPMB; xây dựng NTM; giải quyết tồn tại, vi phạm mới về đất đai, xủ lý việc khai thác đất trái phép; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

       Giao UBND huyện chỉ đạo cơ quan thường trực BCĐ công tác bồi thường GPMB đặc biệt quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất, tiếp tục có những giải pháp chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triền khai đảm bảo kế hoạch.

       Tập trung tìm các giải pháp tăng thu ngân sách năm 2021, nhất là các sắc thuế hiện đạt mức thu thấp.

      Về nhân sự cấp cơ sở, Huyện ủy sẽ có hội nghị chuyên đề riêng để có nhân sự bầu vào HĐND các xã, thị trấn vào cuối năm. Có thể xem xét để điều động, thuyên chuyển giữa các xã với nhau.

      Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2021 đạt chỉ tiêu, chất lượng./.

                                                                                                                                                           BH*VHTT

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: