Tam Dương thăm quan mô hình trình diễn một số giống lúa mới năng suất, chất vụ mùa năm 2021

09/09/2021

Sáng ngày 8/9/2021 Trạm Khuyến nông huyện Tam Dương tổ chức thăm quan mô hình trình diễn một số giống lúa mới vụ Mùa năm 2021. Đi thăm quan có đồng chí Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số phòng ban liên quan: Phòng NN&PTNT, Trạm trồng trọt và BVTV, Chi cục Thống kê, Trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao; lãnh đạo UBND một số xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Minh Thể - Phó Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình lúa mới DT 18, TBR 225 tại xã Duy Phiên

Vụ mùa năm 2021 Trạm Khuyến nông huyện Tam Dương phối hợp với UBND xã Duy Phiên triển khai mô hình trình diễn giống lúa mới DT 18, TBR 225 có gen kháng bạc lá và giống TBR 97.

Qua quá trình sinh trưởng và phát triển cho thấy: giống lúa DT18 do Công ty cổ phần Thái Thành lựa chọn và phân phối có thời gian sinh trưởng từ 130-135 ngày đối với vụ xuân và 105-110 ngày đối với vụ mùa. Đây là giống lúa có khả năng chịu sâu bệnh và chống đổ tốt; hạt gạo trong; cơm thơm dẻo, ngon, vị đậm. Năng suất trung bình vụ Xuân đạt khoảng 65-70 tạ/ha, vụ Mùa đạt từ 60-64 ta/ha; thâm canh đạt từ 75-80 tạ/ha đối với vụ Xuân và đạt từ 65-70 tạ/ha đối với vụ Mùa.

Giống lúa giống lúa TBR 225 có gen kháng bạc lá do Công ty cổ phần Tập đoàn  giống cây trồng Thái bình Seed nghiên cứu đưa gen kháng bạc lá vào để khắc phục bệnh bạc lá của giống TBR225 vụ mùa thông thường. Đây là giống thuộc nhóm ngắn ngày, đẻ nhánh khỏe, chịu thâm canh. Năng suất trung bình đạt từ 70-80 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt từ 85-90 tạ/ha, khả năng thích ứng rộng.

Giống lúa TBR97 do Viện Cây lương thực và cây thực phẩm chọn tạo là giống lúa có khả năng thích ứng rộng, có thời gian sinh trưởng ngắn, số hạt trên bông trung bình đạt từ 165-200 hạt, năng suất vụ xuân đạt từ 70-75 tạ/ha và vụ mùa đạt 60-65 tạ/ha.

Qua hạch toán sơ bộ cho thấy, các giống lúa DT18, TBR225 kháng bạc lá và TBR97 là giống lúa chất lượng nên giá bán cao hơn giống lúa Khang Dân18 là 1.000 đồng/kg. Trong đó, giống lúa TBR225 có gen kháng bạc lá cho hiệu quả kinh tế cao nhất, đạt 1.020 nghìn đồng/sào cao hơn giống đối chứng 715 nghìn đồng/sào; giống DT18 cho hiệu quả kinh tế đạt 921 nghìn đồng/sào cao hơn so với giống đối chứng 616 nghìn đồng/sào và giống DT18 cho hiệu quả kinh tế đạt 876 nghìn đồng/sào cao hơn giống đối chứng 571 nghìn đồng/sào.

Thời gian tới, Trạm Khuyến nông huyện mong muốn UBND huyện Tam Dương tiếp tục chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trạm tiếp tục xây dựng các mô hình trình diễn, thử nghiệm giống lúa mới trên các vùng sinh thái khác nhau. Qua đó, đánh giá chính xác khả năng thích ứng của giống cũng như hiệu quả của giống năng suất chất lượng.

Phương Thảo - Lê Hường

Trung tâm VH-TT- TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: