Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 9 năm 2021

01/09/2021

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 01/9/2021Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy.

     Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, một số chức danh và ban ngành được mời tham dự Hội nghị; các đồng chí Ban Tuyên giáo, UBKT Tỉnh ủy được phân công phụ trách huyện Tam Dương cùng dự. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

Đc Nguyễn Thanh Quang, TUV,  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

     Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến đối vơi 11 báo cáo của UBND huyện, trong đó các báo cáo thuộc Nhóm I gồm:

     Báo cáo về kịch bản, phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ trên địa bàn huyện Tam Dương trong tình hình mới; Báo cáo đánh giá cấp độ an toàn Civid-19 trên địa bàn huyện Tam Dương;  Kế hoạch huy động nguồn lực y tế phục vụ cho Trung tâm điều trị Covid-19 huyện, các cơ sở cách ly tập trung tên địa bàn huyện;  Kế hoạch đầu tư CSVC, mua sắm trang thiết bị, vật tư, hóa chất sinh phẩm cho các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện; Kế hoạch triển khai “Vùng xanh”  trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tam Dương; Báo cáo kết quả, tình hình công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện;

     Báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB các công trình, dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư;  Báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung BTV Huyện ủy giao tại Hội nghị BTV Huyện ủy ngày 03/8/2021 liên quan đến thực hiện các dự án đã thi công chậm tiến độ theo kế hoạch và công trình, dự án quan trọng của huyện trong kế hoạch đầu tư công phải hoàn thành từ nay đến năm 2023.

Đc Lê Xuân Bình, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại Hội nghị

      Nhóm báo cáo thứ II gồm:  Báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương;  Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2003, Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu do Ban Thường vụ Huyện ủy giao năm 2021 tại Quyết định số 298-QĐ/HU, ngày 04/02/2021 của BTV Huyện ủy (tính đến ngày 25/8).

      Tiếp đó là Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Ban Thường vụ Huyện ủy giao năm 2021 (tại Quyết định số 298-QĐ/HU, ngày 04/02/2021) của UB MTTQ VN huyện, các ban XD Đảng, Công an, BCH quân sự huyện .

      Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của BCT về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng ủy Quân sự.

     Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ; Xét kết nạp đảng, công nhận đảng viên chính thức.

     Thay mặt BTV Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho ý kiến và kết luận đối với các nội dung báo cáo và giao nhiệm vụ cấp bách, các nhiệm vụ thường xuyên cho các ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Tam Dương./.

                                                                                                                      BH*VHTT

 

 

Các tin đã đưa ngày: