BCH Đảng bộ huyện Tam Dương sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

16/07/2021

      Sáng ngày 15/7/2021, Đảng bộ huyện Tam Dương tổ chức Hội nghị BCH mở rộng sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

     Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quý, Nguyên TUV, Nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Tam Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy được phân công theo dõi huyện Tam Dương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Phó trưởng các ban xây dựng Đảng, Phó Chánh văn phòng Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng, ban, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Hội nghị BCH mở rộng sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

     Đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phòng Tài nguyên – Môi trường báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Dương; BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 huyện báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

     Theo đó, 6 tháng đầu năm 2011 tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Huyện Tam Dương với chủ trương thực hiện mục tiêu kép, đồng thời vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. 6 tháng đầu năm 2021 huyện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức ổn định; tổng giá trị sản xuất đạt 3.956.603 triệu đồng (tính theo giá cố định năm 2010), tăng 12,89% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 1.071.863 triệu đồng, tăng 10,04%; ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 2.102.132 triệu đồng, tăng 16,02%; ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 782.608 triệu đồng, tăng 8,86%. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo.

      Tại Hội nghị, các đại biểu cũng xem xét các báo cáo quan trong khác như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ huyện; Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu do Ban Thường vụ Huyện ủy giao năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 298-QĐ/HU, ngày 04/02/2021 của BTV Huyện ủy và một số nội dung khác.

         Đc Nguyễn Văn Quý, Nguyên TUV, Nguyên Bí thư Huyện ủy Tam Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy              phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Nguyên TUV, Nguyên Bí thư Huyện ủy Tam Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện mục tiêu kép về phòng chống dịch và phát triển kinh tế của huyện; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh bằng các biện pháp quyết liệt cùng với việc đề nghị tỉnh hỗ trợ chương trình tiêm vacine cho nhân dân kết hợp với việc hỗ trợ, ủng hộ, động viên Tổ Covid cộng đồng.Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch. Chăm lo đời sống nhân dân trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

     Đẩy mạnh công tác GPMB, tranh thủ thu hút đầu tư, đẩy mạnh nguồn thu nội địa. Đối với công tác quy hoạch, cần đồng bộ hóa quy hoạch của huyện với quy hoạch của các bộ ngành TW và của tỉnh.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

Phòng Tài nguyên - Môi trường báo cáo Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) huyện Tam Dương giai đoạn 2021-2030

      Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá kết quả đã đạt được của huyện nhà là rất đáng khích lệ. Triển khai nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí đề nghị:

     1. Trong thời gian tới tiếp tục quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của TW, của tỉnh, của huyện, tập trung cao độ lãnh chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới đồng thời phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về chính trị, quốc phòng – an ninh và công tác an sinh xã hội.

      2. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã can kết thực hiện với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về GPMB; đầu tư công giai đoạn 2021-2025, trước mắt là đầu tư công năm 2021.

      Chỉ đạo hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) giai đoạn 2021-2030. Từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại về đất đai.

      3. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; Thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

     4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Chỉ thị 05 của BCT về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các chỉ thị, nghị quyết của TW, của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Chương trình hành động của Bí thư Tỉnh ủy, của MTTQ và các tổ chức chính trị đoàn thể của tỉnh.

     Tăng cường công tác xây dựng Đảng, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2025, 2025-2030. Thực hiện đánh giá phân loại cán bộ đảng viên năm 2021. Nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

     Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

      5. Chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội các cấp nắm tình hình từ cơ sở. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

     6. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần lãnh chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

      BCH đảng bộ huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX đã đề ra./.

                                                                                                                             BH*VHTT

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: