Hội nghị BTV Huyện ủy Tam Dương, tháng 7 năm 2021

09/07/2021

     Sáng ngày 08/7/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương tổ chức Hội nghị tháng 7 năm 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, các đồng chí là UV BTV Huyện ủy, lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Đc Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

      Đây là Hội nghị quan trọng, xem xét đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QP-AN và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Dương.

     Hội nghị đã nghe và xem xét 07 báo cáo do UBND huyện chuẩn bị gồm: Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDAĐTXD huyện làm chủ đầu tư; Báo cáo thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương; Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình, kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng cuối năm 2021; Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu do BTV Huyện ủy giao năm 2021 tại Quyết định số 298-QĐ/HU, ngày 04/02/2021 của BTV Huyện ủy; Báo cáo kết quả nhiệm vụ tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Dương năm 2021; Báo cáo việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1118/KL-STNMT, ngày 23/4/2021 của Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc.

        Một số nội dung do UB MTTQ Việt Nam huyện, các ban xây dựng đảng; UBKT Huyện ủy;  BCH Quân sự huyện; Công an huyện báo cáo; Báo cáo tình hình kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả đại hội phụ nữ cấp cơ sở, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng bộ huyện; Báo công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Sau một số nội dung báo cáo trực tiếp, BTV Huyện ủy tiến hành thảo luận, phân tích đánh giá chỉ ra những tồn tại, hạn chế từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và cho ý kiến chỉ đạo.

      Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận, dự kiến tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021vào ngày 15/7/2021; Chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND huyện vào ngày 19/7, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; Bố trí thời gia tổ chức Đại hội Hội LHPN huyện cho phù hợp, thời gian làm công tác chuẩn bị nhân sự, chương trình đại hội xong trước ngày 26/7, công tác tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

    Tiếp tục tập trung cao độ chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu các đơn vị đã cam kết. Văn phòng Huyện ủy, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị báo cáo cụ thể về Chương trình xây dựng Nông thôn mới với Huyện ủy.

      Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác của BCH Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021./.

                                                                                                                 BH *VHTT

 

Các tin đã đưa ngày: