Tam Dương ban hành Kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025

29/06/2021

       Ngày 21/6/2021, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nhằm chủ động thực hiện các nội dung, giải pháp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại một cách khoa học, hợp lý, đồng bộ và chủ động bố trí, cân đối nguồn kinh phí hàng năm. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Nâng cao giá trị các sản phẩm hàng hóa của huyện. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu từ 4-5% / năm, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển, không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cơ quan đối với hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn huyện.

     Thoe đó, nội dung Kế hoạch gồm: Tăng cường tuyên truyền quảng bá về quy trình sản xuất, chất lượng các sản phẩm hàng hóa của huyện Tam Dương trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền hình Việt Nam, truyền hình Vĩnh Phúc và các tỉnh; trên các trang Website của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; trên các báo của Trung ương và địa phương để người tiêu dùng trong nước và quốc tế biết để tìm hiểu và kết nổi tiêu thụ các sản phẩm của huyện tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Thường xuyên tổng hợp cung cấp các thông tin về sản phẩm, số lượng, tiêu chuẩn chất lượng, mùa vụ đối với các sản phẩm của huyện . Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

      Đẩy mạnh công tác phố biển tuyên truyền và các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định EVFTA, CITTP và các hiệp định thương mại khác mà Việt Nam tham gia ký kết, từ đó các doanh nghiệp có định hướng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm của huyện. Phát triển mở rộng thị trường nội địa, chủ động nghiên cứu, tìm kiếm, mời các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị dầu mối nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm của huyện Tam Dương để đưa vào hệ thống tiêu thụ. Hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu, tổ chức các đoàn công tác đi nghiên cứu, tìm kiếm thị trường mới, thị trường tiềm năng để hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm của huyện.  Lựa chọn doanh nghiệp, HTX trong huyện, trong tỉnh có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh xuất khẩu, hệ thống bán hàng lớn để hỗ trợ xây dựng thành các mô hình thu gom, xuất khẩu nông sản lớn của huyện. Hỗ trợ và vận động các doanh nghiệp, HTX quan tâm, bố trí nguồn kinh phí để đầu tư thiết kế mẫu mã bao bì cho từng loại sản phẩm để tăng sức hấp dẫn, thu hút người tiêu dùng quan tâm, sử dụng sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm.

      Tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, ngành, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, có liên quan trên địa bàn huyện và yêu cầu chủ động, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

Phan Tuyết- TTVHTT

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang