Năm 2020, huyện Tam Dương có trên 3.500 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp”

16/03/2021

Năm 2020, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở huyện Tam Dương luôn được duy trì và phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn huyện. Để đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm 13/13 cơ sở Hội đã triển khai đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Trong năm 2020, toàn huyện có 6.300 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét có 3.526 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu “Hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp” = 55,9%, trong đó: cấp Trung ương 26 hộ, tỉnh 215 hộ, huyện 750 hộ, xã 2.535 hộ. Từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình như: mô hình chăn nuôi gà đẻ ở xã Thanh Vân, Đạo Tú, H­ướng Đạo, Hoàng Hoa; gà thịt ở xã Kim Long; trồng rau theo tiêu chuẩn VIETGAP xã Vân Hội; trồng dư­a chuột xã An Hoà; nuôi bò sinh sản ở các xã Đạo Tú, Duy Phiên, Hoàng Lâu; thanh long ruột đỏ, su su, mướp, sản xuất tinh bột nghệ ở Kim Long; nuôi chim bồ câu, bò sữa xã Đồng Tĩnh, … Điển hình các hộ sản xuất kinh doanh giỏi như: trang trại tổng hợp của hộ ông Nguyễn Văn Thu xã Hoàng Lâu; trang trại nuôi lợn hộ ông Thạch Thắm xã Đồng Tĩnh ... hàng năm cho thu nhập từ 800 - 1.500 triệu đồng/năm.

Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh giỏi, trong năm 2020, với tinh thần tương thân tương ái, hội viên nông dân ở các cấp hội trong toàn huyện đã vận động giúp đỡ 62 hộ khó khăn không lấy lãi với tổng số tiền trên 80 triệu đồng và 680 ngày công lao động.

Lê Hường

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang