Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch và các anh hùng liệt sỹ

13/10/2020

     Chiều 13/10, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

     Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

       Trong không khí thành kính, thiêng liêng, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành
thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

       Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Báo công về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại nhiệm kỳ qua, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tập trung trí tuệ, trách nhiệm, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh. 

                                                                                 Hồng Yến * Cổng TTGTĐT tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: