Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

08/08/2020

     Sáng 6/8/2020, Đảng bộ huyện Tam Dương long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Tam Dương qua các thời kỳ; đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố; cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Toàn cảnh Đại hội.

      Về dự Đại hội có 259 đại biểu chính thức đại diện cho 5.900 đảng viên của 13 đảng bộ các xã, thị trấn, chi đảng bộ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tam Dương.

      Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, nhất trí, Đảng bộ và Nhân dân huyện Tam Dương đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, QP-AN. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX đề ra. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 12,4%/năm; cơ cấu kinh tế ngành và lĩnh vực tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 55,9%, thương mại - dịch vụ chiếm 22,5%, nông-lâm-thủy sản còn 21,5%. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 287 tỷ đồng/năm, vốn đầu tư toàn xã hội đạt 6.856,2 tỷ đồng, tăng 64,7% so với giai đoạn 2010-2015.

      Hạ tầng giao thông, đô thị, kinh tế - xã hội được đầu tư xây dựng. Đến nay huyện đã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM ở 12/12 xã. Cấp huyện đã đạt 9/9 chỉ tiêu NTM. Lĩnh vực y tế - Giáo dục có bước phát triển mới về đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức y tế, giáo dục từ đó nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà; công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được cải thiện đáng kể. Về an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,96%. Huyện đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh từ đó góp phần giữ vững tình hình ANTT, ATXH.

       Công tác xây dựng Đảng luôn được coi trọng; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy.

      Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát huy các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và phát triển nông nghiệp hàng hóa.

      Tiếp tục xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao đời sống vật chất cùng với việc nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Đảm bảo về quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, xây dựng Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững.

Đ/c Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Đại hội.

Các cháu học sinh chúc mừng Đại hội.

      Đ/c Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng với Đại hội, đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém cần khắc phục đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện. Công nghiệp chậm phát triển, các khu CN chậm hình thành theo quy hoạch. Thu hút đầu tư còn đạt thấp, số doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn còn ít. Nông nghiệp chưa tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Việc ứng dụng KHKT vào SX nông nghiệp còn hạn chế nên chưa tạo ra những sản phẩm thương hiệu mới, thương hiệu cũ chưa được phát huy. Quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn yếu kém nhất là quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường...Với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

      Một là: Tiếp tục quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt. Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên từ đó tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, sức mạnh tinh thần to lớn thôi thúc cán bộ đảng viên và nhân dân có ý chí, nghị lực vươn lên với tinh thần cần cu hơn, sáng tạo hơn nữa và có những hành động cách mạng cụ thể để xây dựng huyện ngày càng vững mạnh.

      Huyện cần quan tâm xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác cán bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

      Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của BCTvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ, các đoàn thể chính trị trong việc tập hợp lực lượng quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

      Hai là: Cần huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế theo hướng CNH-HĐH, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương đẩy mạnh công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để XD các công trình hạ tầng của tỉnh, của huyện trên địa bàn. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để kết nối giao thông giữa huyện và các đơn vị khác trong tỉnh. Tập trung đầu tư các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư phát triển CN theo đúng định hướng để huyện sớm trở thành huyện CN phát triển vào năm 2030. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB để đầu tư hoàn thành các dự án lớn dự kiến tới đây tỉnh đã và đang tổ chức. Tiếp tục thu hút đầu tư khu công nghiệp Hợp Thịnh, khu CN Tam Dương I khu A, khu B, khu C, khu CN Tam Dương II.

       Ba là: Tam Dương là huyện có truyền thống SX nông nghiệp, do vậy trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện tốt đề án tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh về XS rau, hoa quả và là địa phương chăn nuôi hàng đầu của tỉnh, áp dụng KHKT nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Gắn SX nông nghiệp với CN chế biến, thị trường tiêu thụ và bảo quản sản phẩm cũng như bảo vệ môi trường. Xây dựng cho được một số sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, gắn với SX hàng hóa mang thương hiệu của huyện Tam Dương như Dứa Hướng Đạo, Gạo Long Trì trước đây. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Gắn kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, HTX với người nông dân trong SX nông nghiệp. Các nhà đầu tư lĩnh vực nông nghiệp sẽ là tiên phong trong việc ứng dụng KHKT trong SX nông nghiệp. Liên kết sản xuất, tìm kiếm thị trường, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp nhất là xuất khẩu. Cuộc CM nông nghiệp gắn với thị trường trong giai đoạn tới có vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp. Phát triển nông nghiệp phải gắn với phát triển dịch vụ nâng cao thu nhập cho chính người dân nông thôn.

       Bốn là: Tăng cường công tác QLNN nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường. Giải quyết rứt điểm những vụ việc liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện. Kiên quyết không để phát sinh những vi phạm mới. Đẩy mạnh QLNN về ATVSTP, quản lý thị trấn, thị tứ. Triển khai có hiệu quả chương trình XD nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2021. Nâng cao đời sống thu nhập của nhân dân gắn với vấn đề bảo vệ môi trường, an ninh trật tự nông thôn. Tạo môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp có điểm nhấn theo từng vùng, từng địa phương, từng khu vực. Người dân nông thôn phải được sống trong môi trường gắn bó tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộng đồng, yêu thương đùn bọc lẫn nhau.

        Năm là: Lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, GD-ĐT gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hoá cùng với việc quản lý tốt văn hóa. Tạo môi trường lành mạnh để phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chú trọng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

       Sáu là: Kết hợp hài hòa giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Xử lý rứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại ngay từ cơ sở.

      Bảy là: Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đảng bộ huyện cần tổ chức học tập quán triệt nghị quyết gắn với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Xác định lộ trình các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết. Các đại biểu Đại hội sẽ là nòng cốt trong vai trò lãnh đạo tạo sự lan tỏa đến từng đảng viên và mỗi người dân Tam Dương, đưa Tam Dương chuyển mình mạnh mẽ trong những năm tới. Đề nghị Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội lần thứ XXX của huyện; Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, các văn kiện Đại hội toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng.

       Các đại biểu Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, sáng suốt lựa chọn bầu ra BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

         Với truyền thông đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy những kinh nghiệp quý báu và những thành tựu đã đạt được của huyện Tam Dương, đồng chí Nguyễn Văn Trì tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Dương sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX đã đề ra, xây dựng huyện Tam Dương sớm trở thành huyện công nghiệp vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập và phát triển.

         Tiếp theo chương trình, tại phiên chính thức của Đại hội đã có 06 ý kiến tham luận. Đồng chí Vũ Xuân Long, Đảng bộ xã Duy Phiên với nội dung “Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhiệm vụ và giải pháp đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025”; Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Đảng bộ xã Vân Hội với nội dung "Phát triển công nghiệp, hạ tầng, GPMB, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị"; Đồng chí Lâm Văn Sáu, Đảng bộ TT Y tế huyện với nội dung "Giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân"; Đồng chí Phan Thanh Điền với nội dung "Một số giải pháp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng"; Đồng chí Bùi Thị Thủy, Chi bộ Dân vận Huyện ủy với nội dung "Mặt trận Tổ quốc với công tác giám sát, phản biện xã hội"; Đồng chí Nguyễn Văn Kiên với nội dung "Nâng cao chất lượng đội ngũ, vấn đề tiên quyết nâng cao chất lượng giáo dục góp phần hoàn thành các mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025". Trước đó, tại phiên trù bị ngày 5/8/2020 đã có 03 ý kiến tham luận trực tiếp tại Đại hội.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Tam Dương, nhiệm kỳ 2020-2025

TT BCH Đảng bộ huyện Tam Dương, nhiệm kỳ 2020-2025

        Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí và bầu 25 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

         Tại Phiên họp thứ nhất, BCH khóa XXX đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Thanh Quang giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đặng Công Hòa và đồng chí Phùng Mạnh Thắng giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

           Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều ngày 6/8/2020.

Đ/c Vũ Xuân Long, Đảng bộ xã Duy Phiên phát biểu tham luận tại Đại hội.

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Đảng bộ xã Vân Hội  phát biểu tham luận tại Đại hội.

Đ/c Phan Thanh Điền, Chi bộ BT GPMB phát biểu tham luận tại Đại hội.

Đ/c Lâm Văn Sáu, Đảng bộ TT Y tế huyện phát biểu tham luận tại Đại hội.

Đ/c Bùi Thị Thủy, Chi bộ Dân vận HU phát biểu tham luận tại Đại hội.

                                                                                                                             BH*VHTT

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: