Đại hội Đảng bộ xã Vân Hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025

23/05/2020

      Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vân Hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trọng thể trong 2 ngày, 21 và 22 tháng 5 năm 2020.

      Đại hội với 107 đại biểu chính thức đại diện cho 235 đảng viên đến từ 10 chi bộ, gồm các chi bộ nông thôn, trường học, y tế và chi bộ công an xã.

Toàn cảnh Đại hội

       Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Phùng Mạnh Thắng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đ/c Bùi Thị Thủy, UV BTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện; đ/c Lê Xuân Bình, UB BTV, Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thịnh; đ/c  Kiều Thị Hồng Hoa, HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể của huyện Tam Dương.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng Đại hội

       Đại hội Đảng bộ xã Vân hội lần thứ XXX là dịp tổng kết, đánh giá công tác lãnh chỉ đạo của BCH Đảng bộ xã đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị của địa phương, lãnh đạo thực hiện toàn diện về xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Các Đại biệu tới dự Đại hội

      Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cuả cán bộ đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xã, Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIX đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt 14,99%/ năm; trong đó cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm 22,06%, Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là 10,64%, thương mại - dịch vụ là 67,3%; Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 55,01 triệu đồng. Chính quyền vững mạnh, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

      Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vân Hội xác định mục tiêu cụ thể, đó là: Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Phát huy dân chủ, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội xây dựng xã Vân Hội đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu và trở thành đô thị loại V. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 11->13%/ năm; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 13-15 tỷ đồng/ năm; Cơ cấu kinh tế chuyển dịnh sang hoạt động thương mại, dịch vụ đạt khoảng 67- 69 %, nông nghiệp 17- 21%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng là 12-14%, thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ đạt khoảng 65triệu đồng/ người/năm. Canh tác rau màu chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa và đạt khoảng 265 triệu đồng/1ha/ năm.

Đ/c Phùng Mạnh Thắng - Phó bi thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu  chúc mừng và chỉ đạo Đại hội

       Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Vân Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng có tính đột phá đối trong nhiệm kỳ 2020-2025:

      Một là: Đảng bộ, chính quyền xã cần phân tích, đánh giá, dự báo sát với tình hình thực tế về tiềm năng, lợi thế, xác định những nhiệu vụ trọng tâm có tính đột phá như việc khai thác ưu thế địa hình đồng bằng để chuyên canh rau màu theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

      Với các giải pháp như dồn điền đổi thửa, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao hiệu quả của mô hình HTX sản xuất nông nghiệp; Huy động các nguồn lực và có các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển kinh tế. Lập quy hoạch 2020-2025, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới đô thị loại V.

      Phối hợp thực hiện các dự án trọng điểm như việc nâng cấp cải tạo QL 305, đường vành đai TP Vĩnh Yên, đường song song với đường sắt và các công trình khác của tỉnh, của huyện trên địa bàn xã.

     Phát triển tiểu thu công nghiệp gắn với thương mại dịch vụ nhưng cần đảm bảo về môi trường và phát triển bền vững.

      Hai là: Phát triển văn hóa xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, xã hội hóa giáo dục, thúc đẩy khuyến học, khuyến tài.

     Thực hiện tốt chính sách xã hội, phát triển nông thôn mới mới, đô thị văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

      Ba là: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

     Xây dựng quân sự, an ninh chính trị vững mạnh, chủ động phòng chống tội phạm, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

     Bốn là: Xây dựng đoàn kết thống nhất trong Đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tạo ra nhiều hạt nhân cơ sở. Làm tốt công tác dân vận của Đảng đối với đảng viên, hội viên các hội chính trị xã hội.

    Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, XII; Chỉ thị 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh đấu tranh phê bình, tự phê bình.

     Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, của hệ thống chính trị.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện  chụp ảnh lưu niệm với BCH Đảng bộ xã Vân Hội, nhiệm kỳ 25020-2025

     Tiếp theo chương trình nghị sự, Đại hội đã bầu ra bầu ra BCH Đảng bộ xã Vân Hội, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Dương lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

      Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Vân hội lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào chiều ngày 22/5/2020./.

                                                                                                                                                                          BH*VHTT

Các tin đã đưa ngày: