Đảng bộ xã An Hòa: Một nhiệm kỳ nhìn lại

06/05/2020

Đảng bộ xã An Hòa có 10 chi bộ trực thuộc, với 340 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã không ngừng phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thu nhập bình quân đầu người tăng 127%, so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã An Hòa quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được đổi mới, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt 82%. Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, nhất là công tác bồi dưỡng tạo nguồn, từ đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, người trực tiếp lao động sản xuất, trung binh mỗi năm, Đảng bộ xã kết nạp được 6 đảng viên.

Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, đến nay, xã An Hòa giảm được 56 cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn; thực hiện thí điểm bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn tại 6/7 thôn.

Với phương châm “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ”, nhiệm kỳ 2015-2020,  Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên môn, công chức thuộc UBND đúng quy định; phát huy tinh thần sáng tạo, nỗ lực trong công việc, giải quyết kịp thời và thấu tình đạt lý những đề xuất kiến nghị của nhân dân, đặc biệt là các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính sách, đất đai… 

Với sự vào cuộc của UBND xã, cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; hình thành vùng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi theo quy mô trang trại và gia trại. Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 26%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2019 đạt trên 14 tỷ đồng, tăng 165% so với đầu nhiệm kỳ.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy đã đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, trong đó tập trung tuyên truyền phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; huy động các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các công trình; đẩy mạnh phong trào hiến đất, tài sản trên đất, ngày công, tiền của để xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của các thiết chế tự quản ở thôn. Kết quả trong 5 năm, nhân dân trong xã đã hiến 21.033m2 đất, trên 1,5 tỷ đồng, 831 ngày công lao động. Năm 2018, xã đã đạt 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ các nguồn hỗ trợ, ngân sách địa phương và nguồn đóng góp của nhân dân, trong 5 năm qua, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 24 công trình.

Xuất hiện các mô hình sản xuất kinh doanh mới thúc đẩy kinh tế của xã phát triển

Ảnh: HTX dịch vụ nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa thu mua dưa chuột của các hộ viên

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, 5 năm qua, Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, gìn giữ bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa; chú trọng việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân toàn xã đạt 85%; 91,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế.  5 năm qua, xã xây mới và sửa chữa 13 nhà ở cho người có công. Số lao động có việc làm thường xuyên khoảng gần 400 người.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, nhiệm kỳ mới 2020-2025 đòi hỏi toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân xã An Hòa năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã An Hòa trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Xã tiếp tục phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, lấy công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ làm nền tảng để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân từ 4-5%/năm; tổng sản phẩm xã hội đạt 453 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm mới hàng năm từ 100 -120 lao động; tỷ lệ nghèo còn dưới 0,5%.

Đức Hiền - Cổng TTGTDDT Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: