Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW của BBT và Chỉ thị số 32-CT/TW của BCT

13/09/2019

      Sáng ngày 13/9/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban bí thư  về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị  về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới.

       Tại đầu cầu Tỉnh ủy Vĩnh Phúc,Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao là Báo cáo viên. Dự hội nghị có đ/c Trần Văn Vinh, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đ/c Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH tỉnh; UBND tỉnh; HĐND tỉnh; MTTQ tỉnh, các ban ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, các đ/c là Báo cáo viên cấp tỉnh.

      Đầu cầu huyện Tam Dương có đ/c Nguyễn Văn Quý, TUV, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Vũ Văn Đoàn, Phó bí thư TT, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Phùng Mạnh Thắng, UV BTV Huyện ủy, quyền Chủ tịch UBND huyện; Các đ/c UV BTV Huyện ủy; UV BCH Đảng bộ huyện; Các đ/c trưởng, phó các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể của huyện; Các đ/c Báo cáo viên cấp huyện; Các bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; Các đảng viên của các chi bộ khối Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể.

        Tại hội nghị,Tiến sĩ Lê Hải Bình, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao đã báo cáo những nội dung cơ bản nhất của Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban bí thư  về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới.

      Kết thúc phần báo báo 02 chỉ thị, đ/c Trần Văn Vinh, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kết luận hội nghị:

      Các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ đảng viên cần nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Vị trí vai trò của đối ngoại kênh đảng trong quan hệ đối ngoại của Đảng ta, tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại Đảng trong trình hình mới. Kết hợp chặt chẽ giữa đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại với hội nhập quốc tế, trong đó hội nhập kinh tế là trọng tâm cùng với hội nhập các lĩnh vực khác tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ...

     Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 25 và Chỉ thị 32, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp chính quyền, MTTQ. Các đoàn thể, các tổ chức xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

      Một là: Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 25 và Chỉ thị 32 tại địa phương, đơn vị mình nghiêm túc, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 03 văn bản đó là Kế hoạch 109, 145 và 150 về việc tuyên truyền và thực hiện 02 chỉ thị nêu trên.

      Hai là: Tuyên truyền các nội dung Chỉ thị 25 và Chỉ thị 32 sâu rộng, thường xuyên, với hình thức phù hợp để cán bộ đảng viên và nhân dân thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động.

      Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh chủ động, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị.

    Ba là: Việc triển khai thực hiện kế hoạch của các cấp uỷ cần bám sát tình hình thực tế ở địa phương  đơn vị,  xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đề ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp để thực hiện có kết quả.

      Bốn là: Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi kiểm tra đôn đốc tập hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 25 và Kế hoạch 109.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cấp ủy đảng, các cơ quan liên quan tham mưu, theo dõi, đôn đốc kiểm tra, tập hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 32 và Kế hoạch 150 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 32./.

                                                                                                                    Bùi Hiếu* VH&TT

 

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang