Một số ý kiến chỉ đạo tại hội nghị triển khai KH phòng chống dịch cúm gia cầm ngày 21 tháng 02 năm 2014

24/02/2014

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch cúm gia cầm A(H5N1) tại một số tỉnh, hiện tại vẫn chưa phải đến đỉnh của dịch và đang có nguy cơ lan rộng trong cả nước và cúm A(H7N9) tại Trung Quốc. Ngoài các nội dung đã nêu và phân công tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong kế hoạch . Đồng chí Phùng Đắc chiến – Phó chủ tịch UBND huyện kết luận và giao một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. xác định nếu để gia cầm bị cúm thì người cũng sẽ bị cúm, vì vậy quan điểm chỉ đạo là phòng là chính, nhân dân là chính và cơ sở là chính. Do vậy chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thành viên BCĐ huyện, các phòng, ban, cơ quan liên quan, căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện, tổ chức triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung chỉ đạo.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, tổ chức xây dựng kế hoạch của xã, thị trấn cụ thể hơn, chi tiết hơn. Rà soát lại thành viên BCĐ để kiện toàn, bổ sung (nếu cần thiết), đồng thời phân công cụ thể thành viên BCĐ phụ trách đến các thôn.

Tiếp nhận và tổ chức triển khai có hiệu quả toàn bộ các nội dung và ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, BCĐ huyện, và cơ quan liên quan của huyện trong công tác phòng chống dịch. Các nội dung đó phải được thông tin đến nhân dân bằng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Theo dõi diễn biến tình hình dịch cúm trên các phương tiện thông tin đại chúng (ở trung ương và địa phương) để chủ động và tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch.

Kiểm tra, rà soát tổng hợp các hộ buôn bán, vận chuyển và giết mổ gia cầm trên địa bàn, đồng thời có biên bản cam kết với UBND cấp xã không mua bán, tiêu thụ gia cầm ốm chết, gia cầm không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện gia cầm có biểu hiện bệnh và chết, kịp thời báo cáo với cơ quan thường trực BCĐ có biện pháp xử lý. Tuyệt đối không được dấu dịch.

3.Các thành viên BCĐ huyện, trên cơ sở được phân công phụ trách, theo dõi địa bàn các xã, thị trấn thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, thị trấn để kịp thời chỉ đạo.

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Kịp thời tham mưu UBND huyện banh hành các văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch ở cơ sở. Tổng hợp báo cáo định kì 1 tuần/lần về tình hình diễn biến dịch bệnh với trưởng BCĐ  huyện và BCĐ tỉnh.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra các bãi tập kết rác thải, nhất là các bãi rác thải tự phát, không được xử lý tiêu hủy tập trung, các kênh, mương, sông suối để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.Phối hợp với Đài truyền thanh huyện tích cực thông tin tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân trong việc ý thức bảo vệ môi trường.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh huyện: Xây dựng nội dung chuyên mục để thông tin, tuyên tryền về phòng chống cúm gia cầm. Cách thức tuyên truyền không gây hoang mang trong xã hội, không ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi của người dân.

7. Trạm Thú y: Phân công cán bộ của trạm theo dõi, phụ trách cụ thể đến từng xã, thị trấn để kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh, báo cáo với trưởng BCĐ và cơ quan thường trực BCĐ (phòng NN&PTNT).

8. Công an huyện: Có biện pháp xử lý nghiêm minh các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm lậu, gia cầm bệnh không rõ nguồn gốc. Hỗ trợ các phòng ban, cơ quan liên quan của huyện trong công tác phòng chống dịch.

9. UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở: Tăng  cường công tác vận động hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, không vứt xác gia súc, gia cầm bị ốm chết, không buôn bán, giết mổ gia cầm bị bệnh, không rõ nguồn gốc...

10. Địa phương nào trong huyện để xảy ra dịch cúm gia cầm mà không biết, Chủ tịch UBND xã, thành viên BCĐ huyện được phụ trách xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và Trưởng BCĐ huyện.

Ban biên tập Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang