Huyện ủy Tam Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

19/07/2019

      Sáng ngày 19/7/2019, Huyện ủy Tam Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tổng kết công tác Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

     Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị, tham dự có các đồng chí UV BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; các đồng chí trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND và UBND các xã, thị trấn.

      Đại biểu mời có các đồng chi  lãnh đạo trưởng, phó các phòng và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy được phân công theo dõi huyện Tam Dương.

      Hội nghị thông qua 12 dự thảo báo cáo, trong đó có 05 báo cáo được trình bày trực tiếp tại hội trường gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ huyện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện; Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tiến độ Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2019.

      Hội nghị tiến hành thảo luận, đã có 6 ý kiến tham luận về: Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ của xã Hoàng Lâu; Việc lãnh chỉ đạo trong công tác cán bộ, tinh giảm đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn tại xã Duy Phiên; Kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng tại xã Hoàng Hoa; Những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp trong công tác GPMB triển khai dự án.

     Kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Quý, TUV – Bí thư Huyện ủy điểm lại những kết quả phát triển kinh tê – xã hội, QPAN nổi bật 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí  nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm:

       Một là: Cần đẩy nhanh tiến độ GPMB triển khai các dự án;

       Hai là: Quyết tâm giải quyết chi trả đất dịch vụ cho nhân dân, hoàn thành trong năm 2019;

       Ba là: đẩy nhanh tiến độ Chương trình XD NTM nhất là đối với xã Đồng Tĩnh.

       Bốn là: Nắm vững tình hình đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện;

      Năm là: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII;

     Sáu là: Khẩn trương triển khai dự án đường tránh phía Đông của huyện; Khu đô thị Quảng trường; đường Đạo Tú – Xuân Hòa;

       Bảy là: Ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Dương./.

                                                                                                                            BBT

 

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang