Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

04/07/2019

      Chiều ngày 3/7/2019, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Dự Hội nghị tại đầu cầu huyện Tam Dương có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ trực thuộc, Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ huyện, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và toàn thể đảng viên của các chi bộ khối Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể huyện; chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

     Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát.

     Đồng chí Nguyễn Văn Quý – TUV, Bí thư Huyện ủy Tam Dương tham gia thảo luận Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn Tỉnh; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai thực hiện các quy định và tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Lê Cường* VHTT                 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang