6 tháng đầu năm 2019, huyện Tam Dương giải quyết việc làm mới cho trên 1.600 lao động

25/06/2019

          Theo báo cáo của Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Tam Dương, trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện giải quyết việc làm mới cho 1.611 lao động, trong đó: công nghiệp xây dựng 951; nông nghiệp nông thôn 299; thương mại-dịch vụ 258; xuất khẩu lao động 103.

Có được kết quả trên là do huyện Tam Dương đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện như: Bản tin Tam Dương, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện, Đài truyền thanh 13 xã, thị trấn … về các cơ chế, chính sách của tỉnh như: Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND, ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND, ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh mở sàn giao dịch việc làm để người lao động có điều kiện tiếp cận, lựa chọn ngành nghề phù hợp cho riêng mình.

Có thể nói, thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, huyện Tam Dương không chỉ giải quyết được bài toán khó về lao động nông nhàn, mà còn từng bước đưa kinh tế của địa phương ngày một khởi sắc và phát triển.

Lê Hường                   

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang