Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU.

24/05/2019

         Sáng ngày 24/5/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 24/5/2017  về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo gắn với công tác điều động, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, sắp xếp đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện. Đ/c Nguyễn Văn Quý - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị; Tham dự có các đ/c là Ủy viên Ban Thường vụ; các đ/c UV BCH Đảng bộ huyện; Các đ/c phó Chủ tịch HĐND&UBND huyện; các đ/c Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể trực thuộc huyện; Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện; các đ/c Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

          Sau 02 năm thực hiện, công tác điều động, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác, sắp xếp đội ngũ cán bộ huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 136 lượt cán bộ được điều động, luân chuyển, trong đó có 82 lượt cán bộ diện Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, có 7 đồng chí luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt cấp cơ sở, đặc biệt lần đầu tiên thực hiện luân chuyển ngang cán bộ chủ chốt cấp xã. Luân chuyển 9 lượt cán bộ,(Trong đó, luân chuyển 05 lượt cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện về giữ các chức vụ chủ chốt cấp xã; 02 đồng chí bí thư Đảng ủy xã được luân chuyển ngang; 02 lãnh đạo từ xã được luân chuyển về huyện). Kết quả đạt được của công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở đã dần khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng địa phương, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giữ cương vị lãnh đạo 2 nhiệm kỳ liên tục ở một đơn vị, địa phương.

          Đa số cán bộ được luân chuyển đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã, đã nắm bắt nhanh tình hình và những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ở địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong đổi mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã thực hiện luân chuyển 17 hiệu trưởng đã giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ tại 01 đơn vị; thực hiện điều động 01 hiệu trưởng, 20 phó hiệu trưởng và 35 giáo viên; điều động, sắp xếp lại 03 công chức cấp xã; điều động từ phòng, ban này sang phòng, ban khác thuộc khối UBND huyện là 09 lượt công chức, viên chức; khối Đảng- Đoàn thể là 07 lượt công chức. Thực hiện sáp nhập Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Đài truyền thanh huyện thành Trung tâm-Văn hóa-Thông tin-Thể thao; sáp nhập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư và Ban quản lý dự án thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chuyển Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc phòng Y tế huyện về trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Tam Dương quản lý; Thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Tam Dương.

Kết luận tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Quý- TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả đã đạt được trong 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU trong công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo, đồng thời yêu cầu các cấp, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác luân chuyển cán bộ; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, xác định quy hoạch, thực hiện nghiêm việc lấy phiếu đánh giá cán bộ; thực hiện NQ TW4, chỉ thị 05; Quy hoạch đồng bộ cán bộ gắn với bồi dưỡng đào tạo cán bộ; đào tạo tiếp tục bố trí luân chuyển ….Tăng cường kiểm tra giám sát… đẩy mạnh thanh tra, đẩy mạnh công tác cán bộ; Thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ luân chuyển về cơ sở, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Phan Tuyết

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang