Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp

16/01/2014

Sáng 8/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh - Ủy viên bộ chính trị - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc -  Phó Thủ tướng Chính phủ; Đinh Thế Huynh - Ủy viên bộ chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.          

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí: Nguyễn Thế Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh; đồng chí Dương Thị Tuyến - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Thế phổ biến Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư  về triển khai  thi hành Hiến pháp và định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đồng chí Uông Chu Lưu trình bày báo cáo về “Những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; đồng chí Phan Trung Lý - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội -Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày  Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh nhấn mạnh:  Sau 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khóa XIII đã quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để phù hợp với thời kỳ phát triển mới. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thu hút sự quan tâm sâu sắc và nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ở nước ngoài và thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tổ chức chu đáo việc lấy ý kiến nhân dân, tập hợp, tổng hợp đầy đủ, tiếp thu, giải trình nghiêm túc, thuyết phục các góp ý để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trải qua quá trình làm việc công phu, nghiêm túc, khoa học và thật sự dân chủ, với tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, chắt lọc tinh hoa trí tuệ từ các ý kiến đóng góp của nhân dân, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm và các đại biểu Quốc hội đã làm việc tận tụy, hết mình để xây dựng nên bản Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, quyết định.  Vào hồi 9 giờ 50 phút ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Hiến pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Để việc triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thống nhất, đồng chí Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt và chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 64 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch tổ chức triển khai Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan, tổ chức mình, trong đó xác định rõ các nội dung, hoạt động cụ thể, lộ trình và kế hoạch ban hành các văn bản pháp luật trong lĩnh vực được giao phụ trách, các điều kiện bảo đảm cho việc phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực thi Hiến pháp. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đưa nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, Đảng bộ để quán triệt trong toàn thể đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong việc triển khai thi hành Hiến pháp; tăng cường tổ chức, nghiên cứu, học tập các quy định của Hiến pháp, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thi hành Hiến pháp, đồng thời gương mẫu chấp hành Hiến pháp và pháp luật; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cần thiết cho cơ quan, tổ chức ở địa phương tổ chức tốt thi hành Hiến pháp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức thi hành Hiến pháp.

Đào Hiếu

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang