Huyện ủy Tam Dương tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam- khóa XI

13/01/2014

           Ngày 10 tháng 1 năm 2014 Huyện ủy Tam Dương tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 - khóa XI cho các đồng chí đảng viên là lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và các đảng viên khối Huyện ủy, UBND huyện.

           Tại Hội nghị đồng chí Hà Quang Tiến - TUV - Bí thư Huyện ủy trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề của Nghị quyết  Hôi nghị Trung ương 8 - khóa XI.

           Chuyên đề 1: Kết quả ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các năm 2014 và 2015;

          Chuyên đề 2: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

          Chuyên đề 3: Một số vấn đề về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua;

          Chuyên đề 4: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.( Nghị quyết TW 8, khóa IX - Nghị quyết TW 28 ,khóa XI).

                                                                                                          Tin và ảnh  Bùi Hiếu - Phòng VH&TT

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang