Tam Dương nỗ lực xây dựng nông thôn mới

05/10/2013

        Để chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực, huyện Tam Dương đã chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể và 12 xã, đặc biệt là Ban tuyên giáo Huyện uỷ và Đài truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, kịp thời tuyên truyền những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay trong xây dựng nông thôn mới.

Một góc cảnh Thôn Lê Lợi - xã Hợp Thịnh         *Ảnh: Nguyễn Ngọc Lân - P.VH&TT

          Từ việc lãnh, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Tam Dương, đến nay nông thôn mới của huyện đã đạt kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực: toàn huyện đã kiên cố hoá 176,7 km đường trục chính giao thông nông thôn của 12 xã, đạt 100% so với đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh; cứng hoá được 20,8 km đường giao thông nội đồng, đạt 18,9%; kiên cố hoá 76 km kênh mương, đạt 31,4%. Đối với hệ thống điện, các xã đã và đang triển khai dự án KFW, dự kiến trong năm 2013 sẽ hoàn thiện, sau khi hoàn thiện 12 xã sẽ đạt theo tiêu chí.Về trường học, huyện có 26/50 trường đạt chuẩn Quốc gia, chiếm tỷ lệ 52%, trong đó có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ phòng học kiên cố có 152/176, đạt 86,4%. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm 99%. Cơ sở vật chất văn hoá được quan tâm, đầu tư, hiện nay 12 xã trên địa bàn huyện có 93/134 nhà văn hoá thôn, các xã còn thiếu đang triển khai xây dựng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2013. Công tác y tế từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, 12/12 trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia, số bệnh nhân khám và điều trị tại trạm y tế ngày càng tăng, tỷ lệ chuyển tuyến trên giảm ...

          Cùng với những kết quả trên, bên cạnh việc tập trung xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn, huyện Tam Dương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 3 xã điểm Hợp Thịnh, Vân Hội và Đạo Tú. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng các xã điểm đều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2013.

          Nhìn chung đến thời điểm này, các xã điểm đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Các tiêu chí mà các xã đạt được, đó là: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, giao thông, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người, y tế, văn hoá, giao dục ... Để đẩy nhanh tốc độ, hoàn thành và về đích sớm các tiêu chí nông thôn mới còn lại của 3 xã điểm trong năm 2013 rất cần có sự chung tay, góp sức của nhân dân, sự nỗ lực vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, đặc biệt rất cần nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tham gia vào các phong trào xây dựng nông thôn mới như: phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hoá thôn ...

       Phát huy những kết quả đạt được, hy vọng rằng, trong thời gian tới huyện Tam Dương sẽ đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt huyện sẽ sớm đưa 3 xã điểm về đích nông thôn mới đúng thời hạn.

Lê Hường

Đài TT Tam Dương

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang