Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Dương huấn luyện cho cán bộ dân quân tự vệ huyện năm 2014

21/05/2014

           Ngày 19/5/2014, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Dương tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho cán bộ dân quân tự vệ năm 2014. Tham gia lớp tập huấn có 168 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự, các đơn vị dân quân tự vệ khối HU, UBND huyện; các cơ quan trên địa bàn huyện: Kho bạc, Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi cục Thuế, Trường THPT, Bưu Điện, Trung tâm Viễn Thông.

 

Đội DQTV huyện Tam Dương tham gia luyện tập năm 2014

          Trong thời gian 06 ngày, từ ngày 19/5/2014 đến ngày 24/5/2014. Ngày 19/5/2014 và ngày 20/5/2014 các học viên sẽ nghiên cứu, học tập những nội dung về giáo dục chính trị, huấn luyện quốc phòng quân sự, hậu cần, kỹ thuật; quán triệt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014; phòng chống “Diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ; một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Từ ngày 21/5/2014 đến ngày 23/5/2014 tiến hành luyện, duy trì huấn luyện Điều lệnh đội ngũ; duy trì luyện tập ném lựu đạn xa trúng hướng; tổ chức phương pháp huấn luyện, duy trì luyện tập bắn súng trường CKC bài 1, từng người đánh chiếm mục tiêu, tổ DQTV đánh chiếm mục tiêu; tiểu đội DQTV chiến đấu bảo vệ cơ quan. Ngày 24/5/2014 kết thúc huấn luyện, BCH quân sự huyện sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung đã học.

 

Cán bộ DQTV Tam Dương tích cực tham gia luyện tập.

           Đợt huấn luyện năm 2014, giúp cho cán bộ dân quân tự vệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nắm được chức trách nhiệm vụ và một số quan điểm, nội dung cơ bản về công tác quân sự địa phương; biết tổ chức, xây dựng huấn luyện chỉ huy hoạt động, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan trong mọi tình huống. Từ đó làm cơ sở để tổ chức triển khai  huấn luyện dân quân tự vệ đạt kết quả cao hơn trong những năm tiếp theo./.

                                                                                            Lê Xuân Thủy * Phòng VH&TT

 

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang