Tam Dương duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

28/07/2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn huyện Tam Dương tiếp tục được các cấp, các ngành duy trì, thực hiện có hiệu quả, đồng thời được củng cố, kiện toàn cả về số lượng, chất lượng. Hiện nay, huyện Tam Dương đang duy trì hoạt động của 1.100 tổ liên gia tự quản; 80 mô hình tự quản; 110 mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và 130 tổ hòa giải. Các mô hình đều phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật.

Để đạt hiệu quả hơn nữa, trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan chuyên môn của huyện Tam Dương đã xây dựng 11 bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện với nhiều nội dung như: nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid 19; phòng, chống tệ nạn đánh bạc; phổ biến kiến thức pháp luật cho quần chúng nhân dân về thực hiện thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em; các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet …

Ngoài ra, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 17 buổi tuyên truyền tại các xã, thị trấn và trường học, thu hút 88 giáo viên, 2.345 học sinh và 1.443 lượt người tham gia, nội dung được tập trung vào các vấn đề, đó là: vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; phổ biến kiến thức pháp luật về chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho phụ huynh, học sinh khi tham gia giao thông …

Lê Hường

Trung tâm VH-TT-TT huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: